Skapa ny rapport

  • Välj vilken Period du vill ha rapport över.
  • Välj om du vill ha en Stigande eller Fallande sortering.
  • Bocka för om du vill inkludera Arkiverade objekt. Eller Inkludera Fakturerade objekt.
  • Välj sedan vad du vill ha ut rapport på genom att välja Redovisningar, Artiklar, Arbetsordrar, Ekonomi, Fakturering eller Register. När du trycker på någon av dessa kommer det dyka upp en undermeny, där du kan välja vad du vill ha ut en rapport på. 
  • Klicka sedan på den gröna knappen; Skapa rapport.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk