Rapport för stämplad tid

 • Välj vilken Period det gäller. Det gör du i spalten till vänster.
 • Eller fyll i datum för den specifika period du vill rapportera om.

  Det finns ett par olika sätt att få ut en rapport över stämplad tid.

 • Expandera sektionen Sammanställningar, sedan på Sammanställning för användare
 • Välj sedan för vilken/vilka användare du vill skapa en rapport för
 • Markera sedan alternativet "Stämplad tid".
 • Tryck till sist på; Skapa rapport.

  En annan väg man kan ta, är att istället för att välja Sammanställningar, så väljer du Stämpelkocka (den kan även heta Personalliggare beroende på vilket läge som valts i Kontrollpanelen)

 • Expandera Stämpelklocka
 • Välj sedan Sammanställning för användare
 • Välj sedan för vilken/vilka användare du vill skapa en rapport för (om fältet lämnas tomt inkluderas samtliga)
 • Klicka till sist på den gröna knappen; Skapa rapport
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk