Ändra profilbild

  • Klicka på fliken Inställningar, som du hittar till vänster.
  • Tryck sedan på; Profilbild. 
  • Tryck på; Välj fil.
  • När du har hittat din bild trycker du på; Öppna.
  • Sedan trycker du på; Spara inställningar och det är klart.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk