Ändra lösenord

  • Klicka på fliken till vänster; Byt lösenord.
  • Fyll sedan i ditt nuvarande lösenord.
  • Sedan ditt nya lösenord och upprepa sedan nya lösenordet igen.
  • Sen trycker du på den gröna knappen; Byt lösenord.
  • Nu har ditt lösenord uppdateras.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk