Användargrupper

  • Gå in på fliken; Kontrollpanel.
  • Tryck på; Användargrupper.
  • Skapa sedan en ny grupp genom att trycka på; + Ny användargrupp.
  • Ge sedan gruppen en benämning sedan tryck på den gröna knappen; Skapa grupp.
  • Under Attesterare bockar du för den som ska attestera tider.
  • Och under Medlemmar bockar du för dem som ska till höra gruppen.
  • Tryck på den gröna knappen; Spara användargruppen.
  • Nu är gruppen klar.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk