Ändra namn på benämningarna Kund och Projekt

  • Klicka på; Inställningar.
  • Klicka på; Benämning och skriv in benämningen för huvudobjektet.
  • Klicka på den gröna knappen; Spara.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk