Importera artiklar

  • Tryck på den gråa knappen; Importera databas. Då kommer det upp en guide hur filen bör se ut.
  • Scrolla längst ner i fönstret och tryck på; Välj fil. 
  • Leta upp filen du vill importera till TimeApp.
  • När du har valt fil, tryck på den gröna knappen; Importera. 

Efter importen är klar får du ett meddelande som berättar om importen lyckats och hur många artiklar som importerats, eller om något gick fel. 

Vanliga orsaker till att importen misslyckas, är att teckenuppsättningen är fel i importfilen eller att kolumnerna inte är i rätt ordning. 

Behöver du hjälp med importen kan du alltid kontakta vår support på support@timeapp.se 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk