Spara en backup av artikeldatabasen

  • Tryck på den vita knappen; Spara backup. Välj sedan var du vill spara/placera filen. 
  • Tryck sedan på knappen; Spara.

Filen sparas som en kommaseparerad fil (csv) som kan läsas in i TimeApp igen vid ett senare tillfälle. CSV-filer kan dessutom läsas in i andra program och system, för vidare hantering. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk