Ändra befintlig kod

  • Gå in på fliken; Kontrollpanel.
  • Gå sedan in på underfliken; Koder.
  • Letar fram den koden, som ska ändras/redigeras i listan och när du hittat koden trycker du på penn-symbolen till höger på samma rad som koden.
  • Gör ändringar och när det är klart; tryck på den gröna knappen; Spara.

Tänk på att eventuella ändringar endast påverkar redovisningar framåt i tiden, inte bakåt. När man ändrar en kod har man också möjlighet att se över dess kontering. Konteringen används när man skapar fakturor i något annat system än TimeApp, eller när man vill kunna få ut ett bra bokföringsunderlag via TimeApps rapporter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk