Ändra befintlig kod

  • Gå in på fliken; Kontrollpanel.
  • Gå sedan in på underfliken; Koder.
  • Letar fram den koden, som ska ändras/redigeras i listan och när du hittat koden trycker du på penn-symbolen till höger på samma rad som koden.
  • Gör ändringar och när det är klart; tryck på den gröna knappen; Spara.

Tänk på att eventuella ändringar endast påverkar redovisningar framåt i tiden, inte bakåt. Det finns dock en kryssruta man kan bocka i för att uppdatera befintliga, ofakturerade/upplåsta redovisningar. 

När man ändrar en kod har man också möjlighet att se över dess kontering. Konteringen används när man skapar fakturor i något annat system än TimeApp, eller när man vill kunna få ut ett bra bokföringsunderlag via TimeApps rapporter.

Man kan även begränsa vilka användare som ska få använda koden. Standardläget är att samtliga användare inom företaget har tillgång till koden, men det går att begränsa så att endast vissa utvalda användare kan använda den. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk