Skapa ny kod

  • Gå in på fliken; Kontrollpanel.
  • Gå sedan in på under fliken; Koder.
  • För att lägga till en kod tryck på den blå knappen; + Ny kod. Ange en Benämning, Enhetstyp, en Kodgrupp och om man vill ett Enhetspris.
  • Klicka sedan på den gröna knappen; Skapa kod.


Det finns också två rutor i denna dialogruta; Koden kan debiteras och Koden kan erhålla rabattsatser. Den första anger huruvida koden ska kunna prissättas och därmed utgöra fakturaunderlag. Om denna är urbockad, kommer priset alltid att sättas till 0 vid redovisningstillfället. Den andra rutan bestämmer om koden ska kunna erhålla rabattsatser. I TimeApp kan man sätta en generell rabatt på kunder. Denna rabatt tillämpas sedan när man skapar en faktura på kunden. Om man anger att en specifik kod inte ska kunna erhålla rabatter, så ges ingen rabatt på denna när man skapar fakturan.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk