Terminal för stämpling

  • Tryck på underfliken Terminal för stämpling 
  • Välj hur man ska stämpla in, antingen via identifikationsnummer eller genom namn.
  • Välj Arbetsplats.
  • Välj Användare som ska stämpla in.
  • Tryck på den gröna knappen Stämpla in.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk