Använda tidtagaren

  • En bit ner på sidan finns det en grå knapp som heter; Starta tidtagare. 
  • När du har tryckt på knappen så blir den röd och börjar räknar i timmar, minuter och sekunder.
  • När du sedan vill stoppa tidtagaren, trycker du på samma knapp igen; den som nu är röd.
  • Då kommer det upp en fråga; Är du säker på att du vill avsluta tidtagaren? Där trycker du på OK, om du avser att avsluta tidtagaren.
  • Sedan fyller du i redovisningen som kommer upp.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk