Redovisa för vecka

  • Klicka på den blåa knappen; Redovisa för vecka, då kommer det fram en lista med de aktuella veckorna i månaden (den aktuella veckan är markerad).
  • Välj sedan Kund, Projekt och Kod.
  • Du kan också fylla i Pris.
  • I fältet Kommentar kan du ange en kommentar om vad den specifika redovisningen handlar om.
  • Fyll sedan i Antal på de dagarna du vill redovisa för.
  • Sedan trycker du på Skapa redovisning.
  • Du kan givetvis redovisa för flera olika kunder och/eller projekt under samma vecka.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk