Makulera en faktura

OBS! För att kunna makulera en faktura krävs det att den inte är markerad som färdigställd, eftersom en färdigställd faktura enbart kan krediteras.

  • Leta fram fakturan du vill makulera och klicka på den.
  • Klicka sedan på den röda knappen, som heter; Makulera. Då kommer det upp en fråga om man är säker på att man vill makulera fakturan. Om du är det, tryck på knappen; OK.

Nu är du klar och fakturan är makulerad. Lägg märke till röda texten; MAKULERAD. Alla importerade redovsiningar, artiklar, körjournaler mm som tillhörde fakturan kommer nu att ha avmarkerats som fakturerade och kan således importeras igen på en ny faktura. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk