Varför finns en begränsning i antalet dagar det går att synka?

Det har att göra med att det blir en för lång synkroniseringsprocess mellan mobilappen och servern för att synka data. För tillfället finns en bortre gräns om 90 dagar. Det kan komma att ändras i en framtid dock då vi hela tiden ser över processer och i takt med att mobiltelefoner/plattor/uppkopplingshastigheter ständigt förbättras.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk