Hur ser man sin personals tid?

Här finns det två vägar att gå. Om du har behörighet att se andras redovisningar kan du gå till fliken "Redovisning -> Alla redovisningar", där alla användares redovisningar presenteras som dina egna redovisningar. Det andra alternativet är om du har behörigheten "Rapporter", då du går till fliken "Rapporter" och expanderar sektionen "Redovisningar -> Sammanställning för användare".

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk