Kan TimeApp integrera med något löneprogram?

Ja. TimeApp kan exportera lönehändelser till Visma, Fortnox, Kontek, Cronan och Flex. För att använda löneexporten behöver du göra följande;

  1. Ange vilka koder i TimeApp som ska innehålla lönehändelser. Varje löneprogram har sina egna koder för att registrera t ex sjukdagar, VAB, övertid, normalt arbete mm. I TimeApp använder vi också koder för att registrera olika saker - t ex hur mycket tid vi lagt på vissa projekt. För att använda tiden i TimeApp som löneunderlag, behöver man berätta för TimeApp vilka av era TimeApp-koder som ska kopplas till vilka av era lönekoder. Du hittar en komplett lista av dessa under Kontrollpanelen > Koder > Hantera lönekoder.

  2. När man är klar med koduppsättningen, så måste man också se över sina användare i TimeApp. I ert löneprogram har varje anställd ett anställningsnummer - detta nummer måste ni ange på respektive användare i TimeApp. Det är på så sätt som TimeApp och löneprogrammet vet att man syftar till samma person.

  3. När koderna och användarna är redo, är det bara att fortsätta redovisa som vanligt i TimeApp. Via rapporten Redovisningar > Sammanställning för lön kan man få en bra överblick över periodens lönehändelser. Man kan också begränsa urvalet av tider i TimeApp och t ex bara inkludera attesterade tider i lönerapporten. För att ladda ner en exportfil som kan läsas in i löneprogrammet, välj alternativet Exportera som visas högst upp på lönerapporten. Välj sedan det löneprogram ni använder och ladda ner filen till er dator.

En användare kan också klassificeras som Timanställd eller Schemalagd. För en timanställd användare, skickas alla tider med till löneprogrammet, medan endast avvikelser skickas med för den som är schemalagd. 

Via rapporten Sammanställning för lön kan man få överblick över vad som kommer att inkluderas för export till löneprogrammet. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk